Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα “www.pharmalista.gr” Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους που αποτελούν τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί μέσο έκφρασης της δημοσιογράφου Φίλιας Μητρομάρα στο Διαδίκτυο, και το σύνολο του περιεχομένου της διατίθεται χωρίς καμμία επιβάρυνση ή υποχρέωση στο κοινό της. Ανήκει στο σύνολό της στην κυρία Φίλια Μητρομάρα.

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας “www.pharmalista.gr ” οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Άλλως, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους εν λόγω όρους χρήσης και δίνει τη συγκατάθεσή του σε αυτούς. Οι παρακάτω όροι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στη Φίλια Μητρομάρα, η οποία μπορεί να αποκαλείται σε μερικά σημεία του κειμένου “δικαιούχος”. Με τη λέξη “χρήστες” αναφερόμαστε και εννοούμε τους επισκέπτες της παρούσας ιστοσελίδας.

Γενικοί Όροι Χρήσεως

Η ιστοσελίδα της Φίλιας Μητρομάρα καταβάλλει συνεχώς τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της -παρόντα και επόμενα- να είναι χαρακτηριστικά για τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα, και ορθότητα τους. Σε καμμία απολύτως περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του δικαιούχου, για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε επισκέπτη της, με αφορμή την χρήση της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενο που παρατίθεται στην ιστοσελίδα έχει χαρακτήρα ενημερωτικό και συμβουλευτικό, ανανεώνεται διαρκώς και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή απώλεια προκληθεί σε κάποιο χρήστη της ιστοσελίδας.

Τα Άρθρα της Φίλιας Μητρομάρα

Τα κείμενα που δημοσιεύει η Φίλια Μητρομάρα στο blog της αντλούν στοιχεία και πληροφορίες από έρευνες, επιστημονικά άρθρα και βιβλία, δελτία τύπου και παρόλο που δεν αναφέρεται αναλυτικά η βιβλιογραφία σε κάθε άρθρο εκείνη είναι διαθέσιμη σε όποιον το επιθυμεί. Οι αναγνώστες μπορούν να απευθυνθούν κατ᾽ευθείαν στη Φίλια Μητρομάρα για να την αποκτήσουν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η www.pharmalista.gr συμμορφώνεται με το Ελληνικό Δίκαιο αλλά και με το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Συνεπώς, σε περίπτωση διαμαχών ή διαφορών ανάμεσα στην ίδια και σε τρίτους, προκύπτουσες από την παρούσα συμφωνία με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα καθ´ύλην Ελληνικά Δικαστήρια, για επίλυση της διαφοράς. Κατά κανόνα, για κάθε ενδεχόμενη ή επόμενη διαφορά, διαμάχη ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το εθνικό σύστημα, για την εκδίκαση ή και την διαιτησία ανάμεσα στα μέρη.

Για κάθε θέμα που αφορά μία διαφορά, ή διαμάχη, σχετική με το Διαδίκτυο, θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες της Ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας όπως και οι κανόνες Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Ο δικαιούχος, ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

Σύνδεσμοι (“Links”)

Η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει και ενδέχεται να παραπέμπει και στο μέλλον, σε άλλες ιστοσελίδες υπό την μορφή συνδέσμων (“links”) σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας. Πράττει κατ´αυτόν τον τρόπο για να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στον επισκέπτη της ή και για να αναγνωρίσει την προσφορά τρίτων στο έργο της. Παρέχοντας links στην ιστοσελίδα της, δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη της να επισκεφτεί πιο εύκολα και άμεσα, την ιστοσελίδα κάποιου τρίτου συνεργάτη της.

Ωστόσο, δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους, ούτε και για τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εκείνοι χρησιμοποιούν. Επίσης, ο δικαιούχος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί της διαθεσιμότητάς τους ανά πάσα στιγμή. Ο επισκέπτης/ χρήστης των συνδεδεμένων ιστόσελίδων -ή και οι εν λόγω σύνδεσμοι-, ευθύνονται αποκλειστικά για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει σε περίπτωση που κάποιος χρήστης, τις επισκεφθεί κατόπιν ανακατεύθυνσης από την μια ιστοσελίδα (www.pharmalista.gr) στην άλλη.

Μηνύματα και Σχόλια μελών της ιστοσελίδας

Μηνύματα χρηστών της ιστοσελίδας του δικαιούχου, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τις οδηγίες και τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα δημοσιεύονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας. To σχόλιο ενός μη-εγγεγραμμένου χρήστη σε περίπτωση που εγκριθεί και δεν έχει υβριστική, προσβλητική, ρατσιστική ή και παράνομη φύση θα δημοσιευτεί σύντομα από τον διαχειριστή της σελίδας. Το σχόλιο ενός εγγεγραμμένου χρήστη δημοσιεύεται αυτομάτως στην ιστοσελίδα, ωστόσο ο διαχειριστής της διαθέτει το δικαίωμα να το διαγράψει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε περίπτωση που θεωρηθεί υβριστικό, προσβλητικό, ρατσιστικό ή και παράνομο.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, επίσης διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τον λογαριασμό κάποιου χρήστη που είχε προηγουμένως εγκρίνει, σε περίπτωση που ξαφνικά ο κάτοχος του λογαριασμού αυτού αρχίσει να δημοσιεύει σχόλια ή απαντήσεις σε σχόλια με πολύ αρνητικό περιεχόμενο. Υπάρχει βεβαίως και το ενδεχόμενο κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης με λογαριασμό στην ιστοσελίδα της Φίλιας Μητρομάρα, να έχει προφέρει λεγόμενα λιγότερο σοβαρής φύσεως. Στη περίπτωση αυτή, σαν κύρωση θα μπλοκαριστεί ο λογαριασμός του για ένα χρονικό διάστημα της διάρκειας που θα κρίνει αναγκαία ο δικαιούχος, μην επιτρέποντας του να κάνει νέα σχόλια καθ´όλην την διάρκεια αυτή.

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας που μπορείτε να βρείτε στην κάτω μέρος όλων των σελίδων του ιστοτόπου, όπως και στην ειδική σελίδα επικοινωνίας, για να συγκεντρώσει δεδομένα που σχετίζονται με μερικούς από τους επισκέπτες της που της έχουν απευθύνει γραπτό μήνυμα χρησιμοποιώντας την. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν στον δικαιούχο να απαντήσει με προσωπικό τρόπο στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Επίσης για λόγους ασφαλείας του περιεχομένου που αναρτίζεται στη παρούσα ιστοσελίδα οι ίδιες πληροφορίες θα ζητηθούν από έναν χρήστη της που επιθυμεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό σε αυτήν προκειμένου να μπορεί να σχολιάζει άρθρα, events και νέα που δημοσιεύονται σε αυτήν ή και να απαντήσει σε σχόλια άλλων χρηστών. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατ´αυτόν τον τρόπο περιορίζονται σε πολύ βασικές πληροφορίες επαφής: ονοματεπώνυμο ή και εμπορική επωνυμία, και ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη και δεν εισβάλλουν στην ιδιωτική σφαίρα του χρήστη.

Δικαιώματα Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής

Όταν αποφασίσετε να αποστείλετε ένα e-mail στις διευθύνσεις που φαίνονται στο blog της Φίλιας Μητρομάρα, το μήνυμά σας θα περιλαμβάνει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και το όνομα σας, ούτως ώστε εκείνη να μπορέσει να σας απαντήσει, αλλά και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θελήσετε να μας κοινοποιήσετε οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία. Επίσης έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε την διαγραφή του λογαριασμού σας από το blog.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής και διόρθωσης όλων των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε κατ´αυτόν τον τρόπο. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγουμε διατίθεται και προορίζεται σε αποκλειστική χρήση του δικαιούχου.

H δικαιούχος, ποτέ δεν θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη της Ιστοσελίδας του, με κανέναν τρίτο, εκτός και εάν της απευθυνθεί γραπτή και ειδική παράκληση από μέρους του ιδίου του χρήστη-κατόχου στοιχείων, που να της ζητάει ρητά να πράξει κατ´ αυτόν τον τρόπο. Για να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής πληροφοριών που αναφέρονται ονομαστικά σε εσάς, παρακαλούμε θερμά να αποστείλετε ένα e-mail εξηγώντας το αίτημα σας στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@pharmalista.gr